Κατάταξη ομίλου 4

                          Ομάδα                                       Πτς  Η     Γ     Ν    Π